Ποιοι είμαστε:

Σήμερα, σε έναν κόσμο διαρκούς τεχνολογικής επανάστασης, ο αριθμός, η διαφορετικότητα και η εξειδίκευση των media έχει αυξηθεί κατακόρυφα. Η εταιρία ΗΡΑΚΛΗΣ Media Holdings Α.Ε. δημιουργήθηκε με σκοπό να καλύψει τις ανάγκες επικοινωνίας που παρουσιάζονται σε ένα περιβάλλον media που αλλάζει σχεδόν καθημερινά.

Η εταιρία ΗΡΑΚΛΗΣ Media Holdings Α.Ε., μητρική εταιρία του τηλεοπτικού σταθμού BLUE SKY, χρησιμοποιώντας μια πληθώρα εργαλείων τελευταίας τεχνολογίας και αξιοποιώντας στο έπακρο τη συσσωρευμένη τεχνογνωσία πολλών ετών, προσφέρει τις κατάλληλες λύσεις στο χώρο των media, οπουδήποτε και αν παρουσιαστεί ανάγκη, στην ελληνική επικράτεια αλλά και διεθνώς.

 

Who we are:

Today, in a world of constant technological revolution, the number, diversity and specificity of media has grown exponentially. The IRAKLIS MEDIA HOLDINGS Company was created to meet the communication needs arising in a media environment which changes almost daily.

The IRAKLIS MEDIA HOLDINGS S.A. Company, parent company of the television station BLUE SKY, using a variety of cutting edge technology tools and making the most out of its accumulated expertise of many years, can offer the appropriate solutions in the field of media, wherever the need arises, in Greece and abroad.